Hàng về 17/5

X2/5 zoro restar ( sẵn 3 ) X1/2 bạch hổ ( 1 con 2 thùng )

Hàng về 14/5

X1 Gara Jimei X2 Zoro tam quốc Jimei ( sẵn ) X3 levi LC X1 sanji Unique X1 zenitsu infinity ( còn 1 đang về ) Và nhiều cái khác

Hàng về 9/5

x2 itachi IKS X3 ITACHI JM ( SẴN ) X2 GIYU HB X1 OPM TRIEAGLESS ( SẴN ) X2 NHAM TRỤ SDS X1 UZUI TNT X1 RÂU TRẮNG RYU VÀ VÀI THỨ KHÁC , HÀNG ĐANG VỀ DẦN , SỐ LƯỢNG MỖI CHUYẾN RẤT NHỎ...